06:10 EDT Thứ tư, 01/10/2014

Chương trình đào tạo

Hỗ trợ

Nguyễn Phương
0966 387 555
Lịch khai giảng hàng tháng

Giới thiệu

 Viện Phát triển Giáo dục Quốc tế (REDCO) được thành lập với mục tiêu trở thành một trong những địa chỉ cung cấp các dịch vụ giáo dục chuyên nghiệp và tin cậy nhất tới các đối tượng khách hàng trong và ngoài nước. Với gần 10 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành giáo dục và ngoại giao, cũng như thực tế sống, học tập và làm việc tại các nước có nền giáo dục tiên tiến, các thành viên Ban lãnh đạo với phương châm lớn nhất trong mọi hoạt động chính là: “Kiến thức cập nhật nhanh - Đào tạo uy tín - Phục vụ chất lượng tốt” góp phần vào sự nghiệp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cho đất nước.
Chương trình khung huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động nhóm 4

Chương trình khung huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động nhóm 4

Đối tượng nhóm 4 bao gồm: Người lao động không thuộc 3 nhóm nêu trên (bao gồm cả lao động là người Việt Nam, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động)

Chương trình đào tạo kế toán trưởng hành chính sự nghiệp

Chương trình đào tạo kế toán trưởng hành chính sự nghiệp

Đào tạo kế toán trưởng hành chính sự nghiệp theo chương trình khung của Bộ tài chính tại Quyết định số 98/2007/QĐ-BTC

Nghiệp vụ hải quan điện tử

Nghiệp vụ hải quan điện tử

Căn cứ nghị định 87/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ và thông tư 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất nhập khẩu thương mại, trong đó quy định: Người khai hải quan phải là người đã được qua khóa đào tạo quy định tại Điều 6 Thông tư số 80/2011/TT-BTC ngày 09/6/2011 của Bộ Tài chính...

Hướng dẫn Đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà Nước, lực lượng vũ trang

Hướng dẫn Đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà Nước, lực lượng vũ trang

Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012 Quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân

Kiểm định chất lượng công trình xây dựng

Kiểm định chất lượng công trình xây dựng

Chương trình kiểm định chất lượng công trình xây dựng. Kiểm tra chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng

Đà Nẵng- Tháng 9/2014: Khai giảng lớp Tập huấn Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 - Nghị định 63/2014/NĐ-CP

Đà Nẵng- Tháng 9/2014: Khai giảng lớp Tập huấn Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 - Nghị định 63/2014/NĐ-CP

Khóa đào tạo Bồi dưỡng Nghiệp vụ đấu thầu (Tập huấn Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 - Nghị định 63/2014/NĐ-CP)